ขอเชิญร่วมออกแบบโลโก้ในหัวข้อ “แม้แต่หุ่นยนต์ก็ยังรู้จักเหน็ดเหนื่อย”

ขอเชิญร่วมออกแบบโลโก้ในหั “ขอเชิญร่วมออกแบบโลโก้ในหัวข้อ “แม้แต่หุ่นยนต์ก็ยังรู้จักเหน็ดเหนื่อย””