【MENT新聞稿】反黑箱!反蓄奴!反對禁止跨行業轉換!20210727

反黑箱!反蓄奴!反對禁止跨行業轉換!主辦單位:台灣 “【MENT新聞稿】反黑箱!反蓄奴!反對禁止跨行業轉換!20210727”

【新聞稿】反對苗栗縣政府限制移工外出-線上記者會20210610

反對苗縣「移工禁足令」記者會新聞聯絡人:吳靜如 0 “【新聞稿】反對苗栗縣政府限制移工外出-線上記者會20210610”

DỊCH BỆNH CHÚNG TA CÙNG CHUNG SỐ PHẬN TRÊN CÙNG HÒN ĐẢO ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KHÔNG NÊN CHỈ TẬP TRUNG VÀO SỰ KHẨN CẤP TRƯỚC MẮT

DỊCH BỆNH CHÚNG TA CÙNG “DỊCH BỆNH CHÚNG TA CÙNG CHUNG SỐ PHẬN TRÊN CÙNG HÒN ĐẢO ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KHÔNG NÊN CHỈ TẬP TRUNG VÀO SỰ KHẨN CẤP TRƯỚC MẮT”

【Press release】 The pandemic reveals we are one island sharing one fate The general review should not only focus on the immediate crisis

The pandemic reveals we a “【Press release】 The pandemic reveals we are one island sharing one fate The general review should not only focus on the immediate crisis”

【新聞稿】疫情突顯同島同命 大檢討不應僅應當下之急20210606

【新聞稿】疫情突顯同島同命 大檢討不應僅應當下之急 “【新聞稿】疫情突顯同島同命 大檢討不應僅應當下之急20210606”

【新聞稿】家務移工要保障,各界女性來相挺 38婦女節記者會20210308

主辦單位:台灣移工聯盟(MENT)新聞聯絡人:陳秀 “【新聞稿】家務移工要保障,各界女性來相挺 38婦女節記者會20210308”

MENT新聞稿|立法保障家務工!2020國際移工日行動

自1992年在就業服務法通過後,開放外籍移工來台工 “MENT新聞稿|立法保障家務工!2020國際移工日行動”

MENT採訪通知|立法保障家務工!2020國際移工日行動

時間:2020/12/13(日)13:00地點:立 “MENT採訪通知|立法保障家務工!2020國際移工日行動”

上緊發條搞防疫,人權保障卻佛系_1210國際人權日行動新聞稿

    近日因為兩批入境檢疫的 “上緊發條搞防疫,人權保障卻佛系_1210國際人權日行動新聞稿”

移工本勞,同工同酬_秋鬥系列活動_移工場新聞稿

2020年秋鬥今日正式登場,今年台灣國際勞工協會T “移工本勞,同工同酬_秋鬥系列活動_移工場新聞稿”