【MENT新聞稿】反黑箱!反蓄奴!反對禁止跨行業轉換!20210727

【MENT新聞稿】反黑箱!反蓄奴!反對禁止跨行業轉換!20210727

反黑箱!反蓄奴!反對禁止跨行業轉換!主辦單位:台灣移工聯盟MENT新聞聯絡人:劉

【新聞編譯】各國無證移工疫苗接種相關政策參考 20210720

【新聞編譯】各國無證移工疫苗接種相關政策參考 20210720

譯者: 人人平等 【台灣社會多次討論如何讓無證移工願意出面配合篩檢,在疫苗陸續到

【直播預告】反對苗栗縣政府限制移工外出-線上記者會

【直播預告】反對苗栗縣政府限制移工外出-線上記者會

線上記者會於臉書粉專同步直播,歡迎關心移工權益的朋友一起收看! 時間:2021年

DỊCH BỆNH CHÚNG TA CÙNG CHUNG SỐ PHẬN TRÊN CÙNG HÒN ĐẢO ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KHÔNG NÊN CHỈ TẬP TRUNG VÀO SỰ KHẨN CẤP TRƯỚC MẮT

DỊCH BỆNH CHÚNG TA CÙNG CHUNG SỐ PHẬN TRÊN CÙNG HÒN ĐẢO ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KHÔNG NÊN CHỈ TẬP TRUNG VÀO SỰ KHẨN CẤP TRƯỚC MẮT

DỊCH BỆNH CHÚNG TA CÙNG CHUNG SỐ PHẬN T

【Press release】 The pandemic reveals we are one island sharing one fate The general review should not only focus on the immediate crisis

【Press release】 The pandemic reveals we are one island sharing one fate The general review should not only focus on the immediate crisis

The pandemic reveals we are one island s

【新聞稿】疫情突顯同島同命 大檢討不應僅應當下之急20210606

【新聞稿】疫情突顯同島同命 大檢討不應僅應當下之急20210606

【新聞稿】疫情突顯同島同命 大檢討不應僅應當下之急新聞聯絡人:台灣國際勞工協會&

%d 位部落客按了讚: