【TIWA新聞稿】血汗捷運三鶯線,南向跨國聯手剝削移工

血汗捷運三鶯線,南向跨國聯手剝削移工!——揭發榮工 “【TIWA新聞稿】血汗捷運三鶯線,南向跨國聯手剝削移工”

【MENT新聞稿】勞動部禁跨轉 違反公約 人權會護人權 即刻徹查20210810

勞動部禁跨轉 違反公約 人權會護人權 即刻徹查新聞 “【MENT新聞稿】勞動部禁跨轉 違反公約 人權會護人權 即刻徹查20210810”

【MENT新聞稿】反黑箱!反蓄奴!反對禁止跨行業轉換!20210727

反黑箱!反蓄奴!反對禁止跨行業轉換!主辦單位:台灣 “【MENT新聞稿】反黑箱!反蓄奴!反對禁止跨行業轉換!20210727”

【新聞編譯】各國無證移工疫苗接種相關政策參考 20210720

譯者: 人人平等 【台灣社會多次討論如何讓無證移工 “【新聞編譯】各國無證移工疫苗接種相關政策參考 20210720”

【新聞稿】反對苗栗縣政府限制移工外出-線上記者會20210610

反對苗縣「移工禁足令」記者會新聞聯絡人:吳靜如 0 “【新聞稿】反對苗栗縣政府限制移工外出-線上記者會20210610”

【直播預告】反對苗栗縣政府限制移工外出-線上記者會

線上記者會於臉書粉專同步直播,歡迎關心移工權益的朋 “【直播預告】反對苗栗縣政府限制移工外出-線上記者會”

DỊCH BỆNH CHÚNG TA CÙNG CHUNG SỐ PHẬN TRÊN CÙNG HÒN ĐẢO ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KHÔNG NÊN CHỈ TẬP TRUNG VÀO SỰ KHẨN CẤP TRƯỚC MẮT

DỊCH BỆNH CHÚNG TA CÙNG “DỊCH BỆNH CHÚNG TA CÙNG CHUNG SỐ PHẬN TRÊN CÙNG HÒN ĐẢO ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KHÔNG NÊN CHỈ TẬP TRUNG VÀO SỰ KHẨN CẤP TRƯỚC MẮT”

Epidemi Menyoroti Nasib Yang Sama Di Pulau Yang Sama, Tinjauan umum seharusnya tidak hanya fokus pada krisis mendadak.

Epidemi Menyoroti Nasib Y “Epidemi Menyoroti Nasib Yang Sama Di Pulau Yang Sama, Tinjauan umum seharusnya tidak hanya fokus pada krisis mendadak.”